s.s. NASM (1892 - 1899) 1888 ton

stoommachine van Diepeveen, Lels & Smit, Kinderdiik,

1888: "CARMENCITA" C.H.D. van Aalst, 's Gravenhage
1891: "CARMENClTA" H.T. Landman & Zoon, 'Rotterdam
1892: door NASM overgenomen
1899: "ASSiSTENT" Scheepswerf & Werktuigenfabriek “De Maas', Rotterdam
1902: "ASSlSTENT" N.V. De Rotterdamsche Droogdok Maatsohappij, Rotterdam
1905: "ALPHA" L. Mulder, Rotterdam
1906: "ALPHA", D. Baars Jr., Dordrecht
1906: "Alpha" L. Sonner, Dordrecht
1910: "ALPHA", W. van der Gtrw Hzn., Coevorden
1916: "ALPHA" Gebr. Waterlander, Oude Haske

Geraadpleegde bronnen:
G.J. de Boer, “125 jaar Holland Amerika Lijn”; uitg. De Alk, Alkmaar 1998; ISBN 90 6013 074 X

Joomla templates by a4joomla