Afdrukken
Hits: 4756

IJseldijk

Bouwwerf:                     Fijenoord Rotterdam (273)

Tonnage:                      7139 brt

L x B x H:                     134,87 x 16,46 x 11,79 m

Voortstuwing:               Enkelschroef triple-expansie machine; 3700 ipk

Snelheid:                      11 knopen

Bemanning:                   651915 Als stalen vrachtschip gebouwd, met twee dekken. De kiel werd gelegd op 8 april.

1916 De romp werd te water gelaten op 25 mei. De werf droeg het schip over op 29 november en zij begon haar eerste reis op 2 december, van Rotterdam naar de havens aan de Noord-Amerikaanse oostkust.

1917 In de periode juli tot februari 1918 lagen circa 50 Nederlandse schepen noodgedwongen in New York. Eerst gaven de Engelsen vanwege de oorlogsomstandigheden in Europa geen "letter of insurance" af en vanaf juli kondigde de USA een graanembargo af.
Om de tijd te doden werden in september voor de bemanningen zeilwedstrijden georganiseerd door de gezamenlijke kapiteins der schepen.
Onder deze schepen bevonden zich ook de "IJseldyk", "Amsteldyk" en "Ryndam" van de HAL.
Kapitein Bijl was lid van de wedstrijdcommissie. De oorkondes voor de 1e en 2e prijswerden getekend door 1e stuurman Pieter Lagaay.

1920 Het vrachtschip "IJseldijk" van de Holland-Amerika Lijn, loopt op 17-07, onderweg van Antwerpen naar Hamburg, op de Westerschelde ter hoogte van de De Ruyterschool in Vlissingen aan de grond. Later zal het schip op eigen kracht weer los weten te komen en zijn reis kunnen vervolgen.

Tussen 1920 en 1926 voer ze op de Brits- Indië Lijn van de HAL.

1926 In december werd het schip voor 725.000 gulden verkocht aan de VNS (N.V. Verenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij, ’s-Gravenhage) en omgedoopt in "IJselkerk". Ze werd gebruikt op de dienst tussen Nederland en Zuid-Afrika.

1933 Voor de sloop verkocht aan N.V. Metaal Maatschappij SA Vles & ZN te Rotterdam voor 45.000 gulden. Sommige bronnen geven aan dat de feitelijke sloop plaats vond op de werf van Frans Rijsdijk in Hendrik Ido Ambacht.

Zusterschip: "Schiedijk"

(tekst: John van Kuijk, lid commissie Vloothistorie en Foto-archief)

Bronnen:
Boer, G.J. de “125 jaar Holland Amerika Lijn”; uitg. De Alk, Alkmaar 1998; ISBN 90 6013 074 X
Dalkmann, H.A. en Schoonderbeek, A. “125 years of Holland America Line”; Edinburgh Pentland Press 1998
Herk, C. van “De Schepen van de Holland Amerika Lijn”, uitg. de Boer, Bussum 1981; ISBN 90 228 1863 2

Websites:
Maritiem Historische Databank