Artikelindex

Binnendijk


Bouwwerf:        de Noord, Alblasserdam  (131)

Tonnage:          6869 brt

L x B x H:         126,93 x 16,46 x 11,89 m.

Voortstuwing:   Brown-Curtis turbines; enkelschroef; 3000 apk

Snelheid:          12 knopen

Passagiers:        3, later na verbouwing 7

bemanning:       44 

Gebouwd als stalen vrachtschip met twee dekken. Te water gelaten op 30 juni 1921 en op 6 oktober van dat jaar arriveerde ze gesleept door de sleepboten "Zwarte Zee" en "Zuiderzee" in Belfast voor de installatie van de motoren die deel uitmaakten van de Britse betalingen die dienden als compensatie voor het verlies van de Justicia.   De Maasbode 07-10

De installatie werd voltooid op 18 december en het schip werd één dag later aan de HAL overgedragen.

1921 Haar eerste reis begon op 24 december en voerde van Rotterdam naar Cuba, Mexico en New Orleans. Ze maakte ook reizen naar de Noord-Amerikaanse havens aan de oostkust.

1929 Brand aan boord op Delaware-rivier bij Philadelphia"   Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij 03-12
Op 18 december na voorlopige reparaties, kan het schip weer vertrekken naar Rotterdam. De Raad voor de Scheepvaart heeft de oorzaak van de brand niet kunnen vaststellen en had geen aanmerking op de genomen maatregelen.

1930 Vertrokken op 22 maart uit Rotterdam loopt de "Binnendyk" (kapitein P. Dühse) tijdens een hevige storm op 1 april 700 mijl ten westen van de Azoren zware averij op. Met een beschadigde achtersteven en een gebroken roer drijft het schip stuurloos rond. Op 8 april weet de stoomsleepboot "Roode Zee" vast te maken en sleept het schip naar Boston, waar men op 14 april aankomt. Nadat nieuwe onderdelen zijn gearriveerd gaat het schip in dok ter reparatie.  Voorwaarts: sociaal -democratisch dagblad 01-04 

1934 De passagiersaccommodatie werd vergroot naar zeven door ombouw van bemanningsaccommodatie.

1939 Antwerpen, 26 januari. Het Nederlandse stoomschip BINNENDYK rapporteert, dat het op de laatste reis slecht weer doorstaan heeft, waardoor een reddingboot vernield en een andere zwaar beschadigd werd. Ook aan de luchtkokers op het dek werd schade aangericht. (De BINNENDYK van New Orleans naar Rotterdam is 24 dezer te Antwerpen aangekomen.     (Rotterdamsch Nieuwsblad 27-01-1939)

1939 Op 7 oktober voer het schip (kapitein Willem Moree) op een mijn nabij Portland Bill in het Engelse Kanaal. Het schip werd verlaten zonder dat er slachtoffers gevallen waren en zonk de volgende dag 2,5 mijl ten zuidoosten van het lichtschip Shambles. De 41 bemanningsleden werden aan boord genomen van het Britse onderzoekingsvaartuig "Victoria". Slechts twee van hen raakten gewond. De 18-jarige stuurmansleerling T. Huisman liep een middenvoetfractuur op. Stoker S.T. Oudejans heeft zijn hiel gebroken.  Haagsche Courant 09-10

De "Binnendijk" was het eerste schip dat de maatschappij verloor in de Tweede Wereldoorlog. (klik hier naar BIJZONDERE GEBEURTENISSEN)


De bemanning van de "Binnendyk" op 12 oktober teruggekeerd met de "Statendam"  Nieuwe Tilburgse courant 14-10-1939

Uitspraak Raad voor de Scheepvaart              (Nieuwsblad van het Noorden 20-11-1939)
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft uitspraak gedaan inzake het s.s. BINNENDYK, dat op 7 oktober 1939 onder de zuidkust van Engeland, nabij het lichtschip „Shambles" door een ontploffing werd getroffen. De Raad is van oordeel, dat hier met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet worden aangenomen, dat de eerste ontploffing is veroorzaakt door een mijn. Dat het gebied bezuiden het lichtschip „Shambles" gevaarlijk was wegens aanwezigheid van mijnen, was, gelijk de gezagvoerder werd medegedeeld, de Engelse autoriteiten onbekend. Later is nog binnen gekomen een bericht, afkomstig van de Engelse marineattaché in Nederland, dat het schip is gezonken op een plaats, die ten tijde van de ramp aan de Engelse autoriteiten niet als gevaarlijk bekend was.
Wat betreft de maatregelen na de ontploffing getroffen, deze moeten ten zeerste geroemd worden. De kapitein en de officieren hebben alles gedaan wat mogelijk was om het schip te behouden. Het machinekamerpersoneel, onder leiding van den hoofdmachinist heeft zich zeer onderscheiden en al het mogelijke gedaan om het schip te behouden.

Zusterschepen: Blijdendyk (1), Breedyk, Burgerdyk, Bilderdyk, Beemsterdyk, Boschdyk, Blommersdyk.

 

Voor een Engelstalig artikel ss Binnendyk in Wikipedia KLIK HIER

 


Bronnen
Boer, G.J. de “125 jaar Holland Amerika Lijn”; uitg. De Alk, Alkmaar 1998; ISBN 90 6013 074 X
Dalkmann, H.A. en Schoonderbeek, A. “125 years of Holland America Line”; Edinburgh Pentland Press 1998
Seabrook, W.C. "In the war at sea". uitgave HAL 2nd edition, 1950

Websites
Maritiem Historische Databank 

Maritiem Digitaal

Wrecksite.eu

Joomla templates by a4joomla