Artikelindex

BIJZONDERE GEBEURTENISSEN

1939 Januari (Rotterdamsch Nieuwsblad 070139)

Brand op stoomschip DRECHTDYK
Te ruim één uur vannacht is, vermoedelijk door kortsluiting, brand uitgebroken in de passagierssalon van het stoomschip DRECHTDYK van de Holland-Amerika-Lijn, liggende aan de Rijnhaven ZZ. Op dat ogenblik was men in het ruim van het schip, dat hedenmiddag moest vertrekken, bezig met het stuwen van de lading. Tijdens de werkzaamheden werd het personeel opmerkzaam gemaakt op een scherpe brandlucht en toen het een onderzoek instelde, bleek, dat er brand woedde in de hoger gelegen salon, waarin op dat moment niemand aanwezig was. Door de dichte rook wist men aanvankelijk niet precies, waar de brand woedde, zodat brandmeester P.B. Droog personeel van de afd. brandblusmiddelen met de motor reservewagen no. 1 ontbood om de juiste plaats van de vuurhaard vast te stellen. Onder toezicht van de opzichter, de heer J.W. Mallan, drongen daarop manschappen van de afd. brandblusmiddelen, voorzien van rookmaskers, in de salon door. Met twee stralen op de brandleiding van het terrein, bediend door personeel van slangenwagen 41 en van de afd. brandblusmiddelen, slaagde men er in, nu onder opperleiding van de hoofdman, de heer W.A. Keeman, het vuur onder de knie te krijgen. Een piano verbrandde geheel, terwijl aan het meubilair en de betimmering van de salon ernstige brandschade werd toegebracht. Een gedeelte van de betimmering moest, om het vuur met succes te kunnen blussen, gesloopt worden. Van de hulp van het personeel der slangenwagens 51, 59 en 58, welke eveneens waren uitgerukt, behoefde geen gebruik te worden gemaakt. De drijvende stoombrandspuit "Havendienst V", welke men enige tijd voor alle zekerheid in reserve had gehouden, kon ook spoedig weer inrukken.

1940

Drechtdyk weggevoerd
De ‘DRECHTDYK’ die op 10 mei 1940 te Rotterdam lag en niet meer kon wegkomen, werd op 7 augustus 1940 door de Duitsers ten behoeve van de Kriegsmarine voor Unternehmen ‘SEELÖWE’ gevorderd, met kenteken ‘RO 13’ in dienst gesteld, maar, na annulering van de voorgenomen invasie van Engeland, in 1941 als woonschip bij het Erprobungsverband Ostsee in dienst gesteld;
1941 Weer in dienst gesteld van civiele Duitse instellingen.
In dienst van de Seetransportchef ‘Norwegen’. De naam ‘RÜSSELHEIM’ onder een management van de ‘Unterweser-Reederei A.G., Bremen’ heeft het schip wellicht nooit gevoerd of slechts zeer kort; mogelijk slechts een ‘Intended Name’.

1945

Drechtdyk zwaar beschadigd
Het schip loopt in de Oostzee op een mijn en wordt acht dagen later op 26 februari met een luchtaanval op Swinemünde ernstig beschadigd.
Het wrak zal direct na de oorlog in mei te Kiel worden teruggevonden en op 24 december weer in Rotterdam terugkeren.

Joomla templates by a4joomla