Artikelindex

Boschdijk


Bouwwerf:              "De Noord", Alblasserdam  (132)

Tonnage:               6872 brt

L x B x H:              126,93 x 16,46 x 11,89 m

Voortstuwing:        Brown-Curtis turbines; enkelschroef; 3000apk

Snelheid:               12 knopen

Passagiers:             3

Bemanning:           51

Gebouwd als stalen vrachtschip met twee dekken. Te water gelaten op 21 juni 1922 en overgedragen aan de HAL op 24 juli 1922.

Ze arriveerde op 15 augustus 1922 in Belfast bij de werf van Harland & Wolff voor de installatie van de hoofdmotoren, die deel uitmaakte van de Britse betalingen die dienden als compensatie voor het verlies van de "Justicia". Op 19 oktober werd de installatie voltooid en bij terugkeer in Rotterdam werd het schip opgelegd als gevolg van de economische crisis.

Ze begon haar eerste reis op 27 december 1923 van Rotterdam naar Cuba, Mexico en New Orleans. Ze voer voornamelijk op deze route, en af en toe naar de havens aan de noordoostkust van Noord-Amerika.

1931 Kapitein David Sjerp werd in Havanna, aan boord van de "Boschdyk" getroffen door een beroerte en werd op 4 oktober opgenomen in het ziekenhuis aldaar. Op 5 November keert hij als passagier met dezelfde "Boschdyk" terug naar Rotterdam. Herstel bleef uit en in 1932 werd hij op wachtgeld gesteld. (Bron: http://www.avondlog.nl/tags/kapitein)

In 1934 werd de passagiersaccommodatie vergroot naar zeven door de ombouw van bemanningsaccommodatie.

Zusterschepen: "Binnendyk", "Blijdendyk" (1), "Breediyk", "Burgerdyk", "Bilderdyk", "Beemsterdyk", "Blommersdyk".

(tekst: John van Kuijk, lid commissie Vloothistorie en Foto-archief)

Bronnen
Boer, G.J. de “125 jaar Holland Amerika Lijn”; uitg. De Alk, Alkmaar 1998; ISBN 90 6013 074 X
Dalkmann, H.A. en Schoonderbeek, A. “125 years of Holland America Line”; Edinburgh Pentland Press 1998
Seabrook, W.C. "In the war at sea"; uitgave HAL, second edition 1950

Websites
Maritiem Historische Databank

Maritiem Digitaal


BIJZONDERE GEBEURTENISSEN

1928 20 januari     Poging tot het slepen van zusterschip ss Burgerdijk, dat roer verloren had op de Atlantische oceaan

Bron
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=135001809

De toenmalige kapitein ontving die middag om 13.33 een telegram, verzonden door directeur Wierdsma vanaf het ss "Rotterdam", met het volgende verzoek:
"Ziet gij mogelijkheid zodra het weer afneemt Burgerdijk naar Queenstown, desnoods Azoren te slepen?"

Er werd een verbinding gemaakt en er werd inderdáád gesleept. Maar lang duurde dit niet, want de tros begaf het. En de ‘Roode Zee’  van L. Smit & Co, werd toen alsnog om assistentie gevraagd.         (zie ook Vlootlijst bij ss "Burgerdijk")

1940 11 mei          Tijdens de gevechten met het Duitse leger samen met Statendam en Veendam aan de Wilhelminakade

Het schip lag samen met de "Statendam" en de "Veendam" gemeerd aan de Wilhelminakade toen in mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen. De "Veendam" en de "Boschdijk" zijn nog wel vaarklaar gemaakt, maar niet meer uitgevaren na de telefonische mededeling van de havenmeester, dat vertrek niet meer mogelijk was vanwege magnetische mijnen die in de Nieuwe Waterweg waren afgeworpen. Tijdens de gevechten om de controle over de Rotterdamse haven, werd het schip op 11 mei geraakt, vatte vlam en brandde uit. Ze werd als verloren beschouwd en als schroot  voor fl. 61.000 verkocht. Op 16 juli 1940 arriveerde ze op de sloopwerf van N.V. Frans Rijsdijk’s Industriële Ondernemingen in Hendrik Ido Ambacht. In april 1942 werd de nog niet volledig gesloopte romp door de Duitsers in beslag genomen en weggesleept. Ze diende als oefendoel voor de bemanning van Duits luchtafweergeschut en zonk uiteindelijk in de Oostzee.


Joomla templates by a4joomla