Artikelindex

Boschdijk


Bouwwerf:              "De Noord", Alblasserdam  (132)

Tonnage:               6872 brt

L x B x H:              126,93 x 16,46 x 11,89 m

Voortstuwing:        Brown-Curtis turbines; enkelschroef; 3000apk

Snelheid:               12 knopen

Passagiers:             3

Bemanning:           51

Gebouwd als stalen vrachtschip met twee dekken. Te water gelaten op 21 juni 1922 en overgedragen aan de HAL op 24 juli 1922.

Ze arriveerde op 15 augustus 1922 in Belfast bij de werf van Harland & Wolff voor de installatie van de hoofdmotoren, die deel uitmaakte van de Britse betalingen die dienden als compensatie voor het verlies van de "Justicia". Op 19 oktober werd de installatie voltooid en bij terugkeer in Rotterdam werd het schip opgelegd als gevolg van de economische crisis.

Ze begon haar eerste reis op 27 december 1923 van Rotterdam naar Cuba, Mexico en New Orleans. Ze voer voornamelijk op deze route, en af en toe naar de havens aan de noordoostkust van Noord-Amerika.

1931 Kapitein David Sjerp werd in Havanna, aan boord van de "Boschdyk" getroffen door een beroerte en werd op 4 oktober opgenomen in het ziekenhuis aldaar. Op 5 November keert hij als passagier met dezelfde "Boschdyk" terug naar Rotterdam. Herstel bleef uit en in 1932 werd hij op wachtgeld gesteld. (Bron: http://www.avondlog.nl/tags/kapitein)

In 1934 werd de passagiersaccommodatie vergroot naar zeven door de ombouw van bemanningsaccommodatie.

Zusterschepen: "Binnendyk", "Blijdendyk" (1), "Breediyk", "Burgerdyk", "Bilderdyk", "Beemsterdyk", "Blommersdyk".

(tekst: John van Kuijk, lid commissie Vloothistorie en Foto-archief)

Bronnen
Boer, G.J. de “125 jaar Holland Amerika Lijn”; uitg. De Alk, Alkmaar 1998; ISBN 90 6013 074 X
Dalkmann, H.A. en Schoonderbeek, A. “125 years of Holland America Line”; Edinburgh Pentland Press 1998
Seabrook, W.C. "In the war at sea"; uitgave HAL, second edition 1950

Websites
Maritiem Historische Databank

Maritiem Digitaal