Bouwwerf:            P.Smit Jr.  Rotterdam (515)

Tonnage:              10.726 brt

Voortstuwing:        B & W tweetakt dieselmotoren 12.500 apk; 2 schroeven

L x B x H:              172,87 x 19,51 x 12,19 m.

Snelheid:               18 knopen

Passagiers:            125

Bemanning:           123 

De "Noordam" is een stalen schip met drie dekken, gebouwd als vracht-/passagiersschip met vier ruimen en een maximum laadcapaciteit van 10.312 ton. De kiel werd gelegd op 3 juli 1937 en ze werd te water gelaten in april 1938. Tijdens de bouw waren, evenals bij de "Nieuw Amsterdam" en andere Nederlandse passagiersschepen, geschutfundaties aangebracht, waarop kanons tegen zee- en luchtdoelen konden worden geplaatst. De technische proefvaart werd gehouden op 23 en 24 augustus en het schip werd op 15 september tijdens de officiële proefvaart overgedragen.

1938 Haar eerste reis begon op 28 september en voerde van Rotterdam naar New York en zij bleef tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op deze route varen.

1939 In september ging ze varen op de route New York – Kaapstad – Java (met het eerste vertrek op 14 maart 1940) in verband met de dreigende oorlogssituatie.

1940 In mei werd de romp grijs geverfd, maar de letters bleven, en ze bleef op dezelfde route varen.

!941 Ten tijde van de val van Ned. Indië was Johan van Dulken kapitein aan boord, die slechts acht maanden eerder op de brug had gestaan van de "Pennland" toen deze door bommenwerpers tot zinken werd gebracht bij Kreta.

1942 In april werd ze in beslag genomen door de Nederlandse regering en in charter gegeven aan het British Ministry of War Transport, die haar overdroegen aan de US War Shipping Administration. In augustus werd ze op de werf van Bethlehem Steel in San Francisco omgebouwd tot troepenschip met een capaciteit voor 2.336 militairen. Samen met onder andere de HAL schepen "Sommelsdijk" en "Sloterdijk" werd het schip ingezet op het strijdtoneel in de Stille Oceaan. In deze periodes stond het schip onder bevel van de kapiteins Pieter Lagaay Sr, Anton Dekema en Arie Kooy.

1945 Op 17 november, aan boord van het ms "Noordam", vertrekt kolonel Mattheus de Bruyne vanuit Norfolk (USA) met 105 officieren en 1939 manschappen naar Nederlands Indië. Zij voeren over de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee en vervolgens arriveerden zij via het Suezkanaal en Ceylon in de Indische wateren.
Eerder, op 16 oktober 1944, had kolonel de Bruyne opdracht gekregen om de eerste Nederlandse Mariniersbrigade op te richten. Het bleek echter niet mogelijk rechtstreeks naar Batavia te varen. Daarom werd besloten om eerst Port Swettenham op Malakka (20 december) en Penang aan te lopen. Uiteindelijk, op 30 december, kon de "Noordam" aanmeren in Tandjong Priok, terwijl men de dag daarop kon doorvaren naar het huidige Djakarta.
Daar werd de Bruyne geconfronteerd met de onenigheid tussen de Nederlandse en de Britse autoriteiten betreffende de benadering van de situatie en het Indonesische volk. Soekarno propageerde ten koste van alles de onafhankelijkheid van Indonesië. Zodoende keerden de Bruyne en zijn mannen onverrichterzake terug naar de "Noordam" en werd koers gezet naar Singapore. Daar bleven zij tot eind februari 1946.

Inscheping Mariniers

Troepentransport Indië

1946 Op 19 februari werd ze ontslagen uit oorlogsdienst en kwam op 12 april in Nederland terug. Het schip ging naar de bouwwerf om voor dienst in vredestijd te worden omgebouwd (10.726 Brt., 10.150 Dwt., 148 eersteklas passagiers). Haar eerste naoorlogse reis begon op 12 julii in de dienst Rotterdam – New York.

1948 26 april De "Noordam" komt aan met de eerste goederen, die in het kader van het Marshall-plan aan ons land geleverd worden. In de feestelijk versierde Philadelphialoods voerden de ministers prof. Dr. J.R. B. van den Brink en mr. C.G.W.H. baron van Boetselaer van Oosterhout en de Amerikaanse ambassadeur Dr. Baruch het woord.
Kapitein C.H.P. Coster krijgt door de voorzitter van de Stichting Havenbelangen een gebrandschilderde raamdecoratie aangeboden.
(Provinciale Drentsche en Asser courant 27-04)
        Zie ook op Youtube: De "Noordam" brengt eerste Marshall goederen

1948 Augustus. Operatie in volle zee! (De Nieuwsgier 18-08)

1950 De "Noordam", (kapitein Pieter H.G. Verhoog) arriveert in Philadelphia met tentoonstellingsmateriaal t.w.v. $ 1.000.000  Arnhemsche Courant 18-04

1954 Op 13 december arriveerde de 'Noordam' in de thuishaven met aan boord het Concertgebouworkest, dat onder leiding van dirigent Eduard van Beinum vanaf october een zeer succesvolle tournee had gemaakt door de Verenigde Staten en Canada.
(Provinciale Drentsche en Asser courant 14-12)

1963 Ze werd op 10 mei verkocht aan Cielomar Soc. An. uit Panama om omgedoopt te worden tot" Wallisien", maar ging in plaats daarvan in charter varen voor het Franse Messagières Maritimes uit Marseille en werd omgedoopt in "Oceanien". Ze kwam in dienst met capaciteit voor 148 eersteklas passagiers en 96 in Touristklasse. Haar eerste reis van Marseille naar Sydney was op 2 augustus.

1964 Haar tonnage wordt teruggebracht tot 9.763 brt.

1967 Als schroot verkocht aan Brodopas uit Split, Joegoslavië waar de sloop op 14 februari begon.


Zusterschepen: Westerdam (1), Zuiderdam, Zaandam (2)Bronnen
Boer, G.J. de “125 jaar Holland Amerika Lijn”; uitg. De Alk, Alkmaar 1998; ISBN 90 6013 074 X
Dalkmann, H.A. en Schoonderbeek, A. “125 years of Holland America Line”; Edinburgh Pentland Press 1998
Herk, C. van “De Schepen van de Holland Amerika Lijn”, uitg. de Boer, Bussum 1981
Oosterwijk, B. ; Noordam, het verhaal van vier HAL-schepen; Coolegem Media, 2017; ISBN: 9789491354694
Seabrook, W.C. “In the War at Sea”; uitg. HAL, second edition 1950


Websites
Maritiem Historische Databank

Maritiem Digitaal

Konvooireizen (Klik op SHIP SEARCH in linker kolom)

Wikipedia


ssMaritime

Youtube

Joomla templates by a4joomla