Artikelindex

1942 ms "Sloterdijk" bij evacuatie van Tjilatjap naar Freemantle
Verslag van kapitein Dobbinga

........."Op 1 januari vertrok de "Sloterdijk" met een lading ammunitie van de U.S. naar Java en arriveerde daar op 22 februari. Het bleek een hopeloze onderneming. De Japanners hadden op 2 januari Manilla al bezet, Singapore had zich overgegeven op 15 februari en de Slag in de Javazee zou plaatsvinden op de 27e februari. Op die dag hadden we net 1000 ton explosieven kunnen lossen en lagen daarna op de boeien. Alle schepen kregen bevel van de Commandant Zeemacht om onmiddellijk te vertrekken en uit de kust te blijven. Dit bevel werd weer ingetrokken en samen met de "Zaandam", keerden wij terug. Op zondag 1 maart, ongeveer op 2 mijl van het mijnenveld, zagen wij op een afstand van circa 600 meter twee bellenbanen van torpedo's op ons schip afkomen ter hoogte van ruim 1. Door snel te reageren met ons snelle en wendbare schip lukte het om er vrij van te blijven. Ze gingen op enkele meters voor onze boeg langs en wij voeren direct in de richting waarvandaan de torpedo's waren gekomen in een poging om de onderzeëer te rammen. Maar wij voelden niets en veronderstelden dat deze al weer ondergedoken was. Vervolgens stuurden wij bericht van de aanval naar het kuststation van Tjilatjap en markeerden de plek met een rookgordijn. Een vliegtuig en twee Australische corvetten (HMAS "Bendigo" en HMAS "Burnie") kwamen naar buiten ter opsporing en wij gingen om 07.00 ten anker in de haven."

"De volgende ochtend tegen 10 uur kregen wij bevel om uit te varen met 330 man Nederlands marinepersoneel naar Freemantle in Australië. De dag daarop vingen wij een bericht op van een Amerikaanse kruiser, die was aangevallen door een Japans squadron, ongeveer 100 mijl naar het zuiden, precies op onze koerslijn. Dus voeren wij overdag een zigzag-koers en kwamen zo behoorlijk dicht onder de kust van Bali. Dit was voor ons wel een gevaarlijke onderneming. Wij waagden het erop en tot de avond viel was er niets aan de hand. Dus gingen wij weer op zuidelijke koers. Bij zonsopgang waren wij er zeker van dat het squadron ons in de nacht voorbij gevaren was".

Op 8 maart kwamen wij aan in Freemantle, de dag dat alle radioverkeer met Tjilatjap verbroken was. Na twee dagen voeren wij door naar Melbourne en daar gingen op 16 maart alle troepen van boord en werd de vracht van 7000 ton, welke bestemd was geweest voor Java en Maleisië gelost". Toen werd het schip vercharterd aan het Britse Ministry of War Transport. Later werd het schip in New York, bij de Bethlehem Drydock verbouwd tot troepenschip voor 1966 manschappen".

IDEM   Bron:  
Bezemer, K.W.L. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardijvloot in WO 2, (2 delen), Elsevier B.V., Amsterdam 1986 (pag.741)

..."De "Sloterdijk" (9230 brt) van de HAL bracht meer dan 250 man van de Koninklijke Marine in veiligheid; daartoe behoorden tien sergeants-adelborst van het genoemde KIM-filiaal te Soerabaja. Er bevonden zich ook enige vrouwen, kinderen en andere familieleden van marineofficieren aan boord. In de avond van 2 maart verliet de "Sloterdijk" onder kapitein F.H. Dobbinga, de haven van Tjilatjap. Daar vrijwel al het inheemse personeel van het schip was gedrost, werden marinemensen ingezet om het bedrijf gaande te houden. Zij liepen de zeedienst mee, onder meer als roerganger en bij de kanons en mitrailleurs; ook werden er koks, baksmeesters en zeuntjes aangewezen.
De eerste nacht bleef de "Sloterdijk" met oostelijke koers, dicht onder de Javawal, maar bij het aanbreken van de dag ging het om de zuid. Om 09.00 uurwerd een sein opgevangen van de Amerikaanse kanonneerboot "Ashville", dat zij werd aangevallen (de "Ashville" zou tot zinken gebracht worden door dezelfde Japanse eenheden die eerder met de "Pillsbury" en "Stronghold" hadden afgerekend). Daar de kanonneerboot zich ongeveer op de koerslijn van de "Sloterdijk" bevond, hoewel gelukkig op een paar hionderd mijl afstand, besloot kapitein Dobbinga enige tijd opnieuw een oostelijke koers aan te houden, waarna men in de achternamiddag weer om de zuid stoomde.Verdere wederwaardigheden deden zich niet voor, zodat na bijna een week allen veilig in Melbourne arriveerden....1943 ms "Sloterdijk" aangevallen door Duitse torpedovliegtuigen
Verslag kapitein C.H.P. Coster

..............."Begin november 1943 maakte de "Sloterdijk" deel uit van een groot konvooi in de Middellandse Zee met troepen onderweg van Glasgow naar Palermo, toen het konvooi werd aangevallen door 30 Duitse torpedo-vliegtuigen, die laag kwamen ingevlogen uit noordelijke richting. Het konvooi bestond uit 5 kolommen en de "Sloterdijk" voer in kolom 1. Tijdens de eerste aanval kreeg het Amerikaanse ss "Santa Elena" van de Grace Line een torpedo direct in de machinekamer. Er hing een zwaar rookgordijn over het gebied en wij hadden een bijna-aanvaring, die pas op het laatse moment goed afliep. Vanaf het voorschip werd gemeld dat een torpedo maar net voor de boeg was langs gelopen, waarna wij de positie innamen van het getroffen schip. .......  Tijdens de tweede aanval vuurde de "Sloterdijk" met alle boordwapens (4 anti-luchtdoelkanonnen (3 inch); 8 oerlikons evenals 38 Brenguns) die bemand werden door 108 manschappen terwijl 200 anderen hun geweren afschoten. Volgens schatting werden alles bij elkaar 50.000 rounds afgegeven. De tweede groep van 6 vliegtuigen, die van bakboord aan kwamen vliegen, boog af vanwege het hevige afweervuur vanuit onze kolom. De commandant van de marine-operaties in de Middellandse Zee stuurde later een brief met hoge waardering voor onze bemanning, die de kanonniers steeds van munitie hadden voorzien. Behalve de "Santa Elena" ging ook de "Marnix van St. Aldegonde" van de Mij. Nederland verloren, evenals een escortevaartuig. Na de oorlog werd bekend dat deze schepen tot zinken waren gebracht door radio-bestuurde torpedo's, die vanuit hoog overkomende vliegtuigen waren gelanceerd. De escorteschepen slaagden erin om deze radiosignalen te "jammen", waardoor deze uit koers raakten en verdere verliezen voorkomen konden worden".

Joomla templates by a4joomla