Introductie

Vereniging "De Lijn" te Rotterdam, is een vereniging voor medewerkers en oud-medewerkers van de HAL (begonnen als de Holland-Amerika Lijn) en zij die belangstelling hebben voor deze legendarische scheepvaartmaatschappij en/of de huidige Holland America Line.

Geschiedenis van "De Lijn"

In december 1988, het jaar waarin de Holland-Amerika Lijn haar 115 jarig bestaan vierde, nam een aantal enthousiaste oud-werknemers van de HAL het initiatief en richtte in Rotterdam vereniging "De Lijn" op. In de loop der jaren steeg het aantal leden tot ruim 2000. Aanvankelijk waren de leden vooral oud-medewerkers, maar tegenwoordig is er ook een aantal belangstellenden dat geïnteresseerd is in scheepvaart in het algemeen en de rijke historie van deze unieke scheepvaartmaatschappij in het bijzonder. Hoewel de meeste leden in Nederland wonen, zijn er ook leden in België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Spanje, Indonesië, de Filippijnen, en natuurlijk de Verenigde Staten.

Activiteiten

Elke twee maanden verschijnt het blad HALLO, met nieuws over de vereniging, de voormalige Holland-Amerika Lijn en de huidige Holland America Line. Het bevat een aantal interessante artikelen over deze maatschappij en haar toegewijde personeel. "De Lijn" organiseert voor haar leden ook excursies met een maritiem karakter. In januari is er de gezellige nieuwjaarsreceptie en in het voorjaar de algemene vergadering. In de sociëteit kunnen leden elkaar elke maand treffen en verhalen uitwisselen.


Verkorte geschiedenis van de Holland-Amerika Lijn

Op 18 april 1873 werd de NASM (Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij) opgericht, sinds 1896 beter bekend als de Holland-Amerika Lijn of, kortweg, de HAL. Binnen enkele jaren zou de HAL uitgroeien tot een van de grotere scheepvaartmaat-schappijen, die tussen 1880 en 1920 miljoenen Europese emigranten naar de 'Nieuwe Wereld' zou vervoeren. Binnen een eeuw vervoerde de HAL met 133 schepen bijna 4 miljoen passagiers en 75 miljoen ton vracht.
De Tweede Wereldoorlog betekende voor de rederij een vijfjarige periode van stilstand, hoewel 16 van haar schepen aan de zijde van de geallieerden een bijdrage leverden in de strijd tegen Duitsland en Japan. Die bijdrage bestond voornamelijk uit het vervoer van manschappen over de oceanen.
Tussen 1950 en 1960 groeide de vloot sterk en zowel de passagiers- als de vrachtdivisie bloeiden. Echter, de ontwikkeling in het vervoer van vracht en passagiers en met name de sterke groei van het intercontinentale luchtverkeer, leidde er uiteindelijk toe dat de vrachtdivisie in Zweedse handen overging en de passagiersdivisie enkele jaren later naar de Verenigde Staten verhuisde. In de Verenigde Staten werd de maatschappij omgevormd tot een rederij die zich met veel succes toelegt op de cruisevaart.

Tijdlijn geschiedenis Holland Amerika Lijn
Over de geschiedenis van de NASM / HAL heeft fleetmaster captain Albert Schoonderbeek een prachtig Engelstalig overzicht samengesteld.
Voor deze presentatie KLIK HIER     Daar vindt u in de rechter kantlijn alle delen in woord en beeld.


Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, artikelen over geschiedenis Holland Amerika Lijn

Goey, F. de; De Holland Amerika Lijn, Carnival Cruises en de cruise-industrie in de 20e eeuw
                  Tijdschrift voor Zeegeschiedenis jrg. 26, 1 2007; pag. 17 - 38.

Heijveld, W. Van Damlijn tot Dam- en Dyklijn: de 1e vrachtlijndienst van de Holland Amerika Lijn, 18991907;
              Tijdschrift voor Zeegeschiedenis jrg 21, 2 2002 pag. 163 -178.

Bibliografie Holland Amerika Lijn

Aker, R. & Valbracht, R. ; Varen met Stoom, de machinekamer van het dss Rotterdam;
                           uitg. Stichting behoud stoomschip Rotterdam, 2019; ISBN 978-90-829541-0-4
Akveld, L. ; Oosterwijk, B. ; Broekman, D. ; Maritiem Erfgoed, Kunst uit Kantoor; Coolegem Media, R'dam; ISBN 978-90-75352-73-3
Auer, K.& Haas v. Dorsser, H. de; 30 verhalen van opvarenden "Rotterdam"; De Rotterdam BV ; ISBN 9789081511315
Baart, Jac.J. Rotterdam Oorlogshaven; Walburg Pers , Zutphen 2010) ISBN 978.90.5730.673.0
Berkum, S. van ; De Rotterdam, De kunst van het reizen; uitg. Scriptum 2006; ISBN 9789055944071
Berkum, S. van ; Op reis met de Rotterdam, Welcome on board; uitg. Scriptum ISBN 9789055946907
Berkum, S. en Dematons, Ch. ; Naar Amerika; uitg. Rubinstein 2018; ISBN 9789047625780
Berkum, S. van; Maes, T.  Captain's Dinner: Koken met de Holland-Amerika Lijn;  Scriptum, Schiedam 2011;
                          ISBN 9789055948161.
Bezemer, K.W.L. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardijvloot in WO 2, (2 delen), Elsevier B.V., Amsterdam 1986
                          (pag. 1171 – 1179)
Boer, G.J. de; Nederlandse Passagiersschepen – van Maildienst tot Cruisevaart; Alkmaar 1976
Boer, G.J. de; 125 jaar Holland Amerika Lijn; uitgeverij De Alk, Alkmaar 1998; ISBN 90 6013 074 X
Boer, M.G. de; Holland Amerika Lijn 1873 – 1923; uitgave NASM, 1923
Boer, M.G. de; 100 jaar Nederlandsche  Scheepvaart; Den Helder / Amsterdam 1939
Dalkmann, H.A. & Guns, Dr. N. ; De Lijn, drie zusters van 1900; GUNS@HOME B.V. ; ISBN 9789492368300
Dalkmann, H.A. & Guns, Dr. N. ; Statendam, de driepijpers van de HAL; GUNS@HOME B.V.; ISBN 9789492368331
Doedens, A. & Mulder, L. , Oceaanreuzen, een eeuw Nederlandse passagiersvaart, Bosch & Keuning, Baarn; 1990; ISBN 9024647525
Eliëns, T. M. & A. J. v. Scherpenzeel; Koninklijk goedgekeurd – Horrix en Mutters, 2 Haagse meubelfabrikanten; Zwolle/Den Haag
Gent, C. van ; Cruisevaart op Rotterdam, van Oosterdam tot Koningsdam; 2016; ISBN: 9789491354588
Gischler, A.C. ; De Holland Amerika Lijn in zwaar weer; Zutphen 2003
Goey, F. de; De Holland Amerika Lijn, Carnival Cruises en de cruise-industrie in de 20e eeuw
                  Tijdschrift voor Zeegeschiedenis jrg. 26, 1 2007; pag. 17 - 38.
Graaf van Limburg Stirum, S.J. ; Varen in Oorlogstijd; uitg. v.h. C. de Boer Jr, Amsterdam  1947 (pag. 452 – 455)
Groot, E.P. de; Per Mailboot naar AmPerika, 50 jaar N-Atlantische Passagiersvaart onder Ned.vlag; de Boer Maritiem
                      Unieboek BV 1980 ISBN 9022818314
Guns, dr. N. dstss Rotterdam (1959) deel 1 Plannen en Ontwerpen 1938-1956; GUNS@HOME B.V., 2022
Guns, A. & N. ; ss Rotterdam, een beknopte geschiedenis; Walburg Pers 2005; ISBN 9 789057
Guns, A. & N. ; ss Rotterdam, een scheepsbiografie; Walburg Pers, Zutphen; ISBN 9789462490314
Guns, N. ; Holland Amerika Lijn, geschiedenis van een rederij; Walburg Pers, Zutphen; ISBN 9789462490413
Guns, N. & R. van Rixvoort; Opnieuw te water – Launched again; Amsterdam 2002
Guns, N. & R. van Rixvoort; Holland Amerika Lijn – Schepen van “De Lijn” in beeld; Walburg Pers, Zutphen;
                    ISBN 9789057304606
Guns, N. ; Een zeevarend zondagskind – de memoires van kapitein Roel ten Kate; Rotterdam 2013
Guns, N. Ph. D. ; Beeld Historie dsts Nieuw Amsterdam;
              dsts Nieuw Amsterdam, plannen en bouwen (deel 1); GUNS@HOME B.V. ISBN 9789492368010
              dsts Nieuw Amsterdam, afbouwen en inrichten (deel 2); GUNS@HOME B.V. ISBN 9789492368027
              dsts Nieuw Amsterdam, varen 1938 – 1940 (deel 3); GUNS@HOME B.V. ISBN 9789492368072
              dsts Nieuw Amsterdam, varen 1941 – 1946 (deel 4); GUNS@HOME B.V. ISBN 9789492368102
              dsts Nieuw Amsterdam, varen 1947 – 1956 (deel 5); GUNS@HOME B.V. 
              dsts Nieuw Amsterdam, varen 1957 – 1974 (deel 6); GUNS@HOME B.V. 
              dsts Nieuw Amsterdam, uitstaanders (deel 7); GUNS@HOME B.V. ISBN 9789492368034
Guns, N. Ph. D. ; Beeld Historie dsts Nieuw Amsterdam; Compilatie-uitgave; ISBN 97789492368225
Guns, N. ; Inrichting van de Vista-klasse – een Hollandse traditie; Schip en Werf de Zee, 14,1.
Haas, C. de; De grote drie - Nieuw Amsterdam, Oranje, Willem Ruys; Houten 1976
Haas, K. de; ss Nieuw Amsterdam, de ‘viermast-eenpijper’ en haar rol in WO 1; GUNS@HOME 2017; ISBN 9789492368140
Haas, C. de ; Holland America vierde 130ste verjaardag in Rotterdam; De Blauwe Wimpel nr. 12; jaargang 58
Heiden, M. & van Zoetendaal, W. ; Hotel New York; uitg. management Hotel New York, 1993; ISBN 90-9006048-0
Heijveld, W. Van Damlijn tot Dam- en Dyklijn: de 1e vrachtlijndienst van de Holland Amerika Lijn, 18991907;
              Tijdschrift voor Zeegeschiedenis jrg 21, 2 2002 pag. 163 -178.
Herk, C. van;  De Schepen van de Holland Amerika Lijn, uitgeverij de Boer, Bussum 1981; ISBN 90 228 1863 2
Holdermans, R. ; De Holland Amerika Lijn, zo was het; uitg. Christina-Almere Haven, z.j. [ca. 1996]
Holdermans, R. ; Holland-Amerika Lijn van boven bekeken, 1921-1964; Hoogeveen: V+W Collective 2006; ISBN 9789059780347
Holland Amerika Lijn ; D.S.S. Nieuw Amsterdam; uitg. Wyt 1938
Houter, F. den ; Bouwnummer 300 ss Rotterdam Holland Amerika Lijn; C. de Boer Jr 1959
Klerk, L. de ; Frédéric en Antoine Plate 1802-1927: Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders; uitg. Verloren ISBN: 9789087048129
Konings, C. ; Nieuw Amsterdam; uitgeverij Den Boer, Middelburg 1988; ISBN 90 70027 49 6
Kool, S. ; de Rotterdam, boegbeeld van de vooruitgang; MAi uitgevers/Ned. Fotomuseum; ISBN 90-5662-491-1
Lagendijk, A. Scheepvaart der lage landen, Pass.schepen in het N-Atlantisch gebied; uitg. Wyt, Rotterdam ISBN 9060075919
Lamers, B. ; ms Rotterdam (VI); uitg. Lanasta, Odoorn 2015; ISBN: 978-90-8616-252-9
Lap, B.C.W. ; Koers AmerikaGeschiedenis der Stoomvaart van Rotterdam op Noord-Amerika; Rotterdam 1964
Leeman, F.W.G. ; 120 Jaar Zeevaart – Van Barkschip tot Willem Ruys; Rotterdam 1961
Meijer, C ; Achter de blinde poortkleppen van de Love Boat; uitg pensioenfonds HAL / Ver.”De Lijn”, 2002
Moscoviter, H. ; ss Rotterdam, de thriller van de terugkeer!; uitg. Artemis, Schiedam 2008; ISBN 9789077075760
Münching, L.L. von, ; De Ned. koopvaardijvloot in de 2e Wereldoorlog, deel I, De Boer Maritiem, Amsterdam 1978
                                  (pag. 28, 30, 31, 178, 180, 187, 192)
Münching, L.L. von, ; De Ned.koopvaardijvloot in de 2e Wereldoorlog, deel II, Den Boer uitgevers, Middelburg 1986 (pag. 214)
Naeff, T (red.) e.a. Nieuw Amsterdam; Elsevier's Maandschrift nr. 5 mei 1938
Oosterwijk, B. ; De Rotterdam, voor altijd thuis; uitg. Coolegem Media 2010; ISBN 9789075352801
Oosterwijk, B. ; Zes maal Rotterdam – De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen; Amsterdam 1998
Oosterwijk, B. & van de Ven, D. ; Holland-Amerika Lijn: achteromkijkend naar de Wilhelminakade; De Alk 2002;
               ISBN 9060132424.
Oosterwijk, B. ; Noordam, het verhaal van vier HAL-schepen; Coolegem Media, 2017; ISBN: 9789491354694
Remouchamps, V.A.C. ; Mysterie op de Nieuw Amsterdam; Brave New Books, 2020; ISBN: 9789464057195
Reuchlin, G. ; Waltzing on the waves, muziek aan boord van de passagiersschepen van de Holland Amerika Lijn;
                       uitg. eigen beheer HAL Pensioenfonds
2004
Schaap, D. ; Brug naar de zeven Zeeën, 100 jaar Holland Amerika Lijn; Meijer Pers bv, Amsterdam 1973
Schip en Werf; D.S.S. Rotterdam Holland Amerika Lijn; extra uitgave Wyt & Zonen N.V. 1959
Scriptum Publishers; Een klein boekje over een groot schip; ISBN 978 90 5594 690 7
Stegro-serie; De schepen van de Holland Amerika Lijn; uitgave 20 2016; ISBN 9789079152124
Ten Kate, R.; Een zeevarend zondagskind; uitg. Coolegem Media 2013; ISBN  9789491354281
Tuikwerd, F. van; s.s. Statendam 1929 – 1940
             De geschiedenis van het DS Turbine Stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland Amerika Lijn;
                       Zutphen 2003
Valbracht, R.H.; Herinneringen aan 23 jaar Holland Amerika Lijn; Gbooksinternational 2022
Ven, D. van de ; Holland Amerika Lijn; uitg. de Alk 2002
Ven, D. van de, e.a. Fotoboek: Stoomschip Rotterdam 1955 - 2005; ISBN 90-72971-81-07
Vervoort, R. ; De Red Star Line; Antwerpen 1999
Wentholt, A.D.& Borstlap,C.;Brug over den oceaan, een eeuw geschiedenis vd HAL; Nigh & Dittmar 1973; ISBN 90 236 9229 2
Zevenbergen, C. ; Toen zij uit Rotterdam vertrokken;uitg. Waanders b.v. Zwolle 1990 ISBN 90 6630226 7
Zuidhoek, A. ; Onze mooiste koopvaardijschepen; Alkmaar 1991 – 1996
Zuidhoek, A. ; Droomschepen – Holland Amerika Lijn; Alkmaar 1997
Zuidhoek, A. ; Schip van de eeuw; Fontein Baarn 2001 ISBN 90-261-1743-4
Zuidhoek, A. ; De Mooiste Schepen van ‘De Lijn’, Holland-Amerika Lijn; Aprilis, Zaltbommel 2004; ISBN 90 5994 027 X

Engelstalig

Baldian, J.F.L. de & Houthakker, B; Holland – America; historical account of shipping and other relations Holland and N. America; uitg. Houtakker, Amsterdam 1921
Berkum, S. The art of travel; uitg. Scriptum
Boer, M.G. de; The Holland-America Line - 1873-1923; uitgave Holland America Line , Rotterdam 1923
Britton, A. ; ss Nieuw Amsterdam, Classic Liners; 2015; ISBN: 9780750961028
Card, S.J. ; Holland America Line – “The Spotless Fleet”; London 2005
Collard, I. ; Holland America Cruise Ships; Amberley Publishing, Stroud, Glos, UK 2018; ISBN 9781445667607
Dalkmann, H.A. en Schoonderbeek, A. ;125 years of Holland America Line; Edinburgh Pentland Press 1998
Guns, N. ; Holland America Line: Short History ........; Walburg Press, Zutphen, the Netherlands 2004; ISBN 9057303167.
Haws, D. ; Merchant Fleets - Holland America Line; Ridgewood, Uckfield 1995; ISBN 0946378258
Kohler, P. C. ; The Holland America Line: A 120th Anniversary Celebration in Postcards.
                     Coltishall, Norfolk, UK 1993: Ship Pictorial Publications. ISBN 0951603841.
Lasley, P. & Harryman, E. ,  Verdure, M.The Art of Cruising, fine art and antiques HAL; uitg. HAL 2010  ISBN 978-0-9778028-3-8
Le Flemming, H.M. ; Ships of the Holland America Line; John Marshbank Ltd. Publishers, 1963 / 1965
Miller, B. & Correia,L.M.; ss Rotterdam of 1959; Liner Books 1997, Lissabon; ISBN 972-96940-4-4
Miller, W.H. ; Going Dutch, The Holland America Line Story; Carmania Press, London 1998; ISBN 0 9518656 8 4
Miller, W.H. ; ss Nieuw Amsterdam, the Darling of the Dutch; Amberley Publishing, 2010; ISBN 9781848683662
Oosterwijk, M.J. ; The Prinsendam Disaster - an officer's account; 2019; Gbooksinternational .
Payne, S.M. ; Grande Dame: Holland America Line and the s.s. Rotterdam; London 1990
Schaap, D. ; McKay, D. a Bridge to the Seven Seas, Holland America Line Centennial, Holland America Cruises, 1973
Schoonderbeek, A. & Guns, N. Holland America Line, a Chronicle of 150 Years; Gbooksinternational 2023; ISBN 9789 4923 68 706
Schoonderbeek, A.J. BSC. MNI. & Dr. N. Guns ; 145 years Holland America Line; Gbooksinternational; ISBN 978-94-92368-29-4
Schoonderbeek, A.J. BSC MNI ; Holland America Line, the story of a great shipping company; World of Ships;
                                                    Ships Monthly february 2021
Seabrook, W.C. ; “In the War at Sea”; uitg. HAL, second edition 1950
Verdure, M.; Lasley, P.; Harryman, E. ;  The Art of Cruising: Fine Art and Antiques of Holland America Line. Seattle:
                           Holland America Line 2007; ISBN 9780977802838.
Williams, D. ; Liners in battledress – Wartime camouflage and colour schemes for passenger ships; London 1989
 

 

Joomla templates by a4joomla