Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar verwezen wordt, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit vereniging De Lijn iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. Het is niet toegestaan deze site te framen. Vereniging De Lijn acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een site die aan deze site is gelinkt.

Privacy Statement
De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van vereniging De Lijn is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 

Joomla templates by a4joomla