Commissie van beroep en belangenbehartiging:
Het kan voorkomen dat (groepen van) leden van de vereniging zich niet kunnen vinden in een besluit van het bestuur. Hiertoe is de Commissie van beroep en belangenbehartiging ingesteld, die optreedt bij geschillen tussen bestuur en leden. Voorts worden vragen van pensioengerechtigden behandeld. De commissie bestaat uit Cees Huurman en Ad van Varik.

Commissie evenementen:
De activiteiten en evenementen van de vereniging worden door deze commissie voorbereid en uitgevoerd. De commissie houdt zich bezig met de organisatie van jaarlijkse evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie en de algemene vergadering. Aan beide evenementen wordt veel zorg besteed en zodanig vorm gegeven dat het tevens ideale momenten zijn om oud-collega's en vrienden te ontmoeten. Daarnaast worden excursies van wisselende aard georganiseerd. De commissie bestaat uit Mirjam Smitfoort-van Harten, Rob Coolen, Jim en Wil Luteijn.

Commissie Vloothistorie en foto-archief:
U kunt het zich ongetwijfeld voorstellen: talloze mensen zijn geinteresseerd in de geschiedenis van de Holland-Amerika Lijn. Leden, die meer willen weten over de rederij of een bepaald schip kunnen hier terecht. Ook komt het geregeld voor dat de vereniging vragen van media en pers krijgt over een ontwikkeling, die met de rederij, "De Lijn" of de vereniging te maken heeft. De commissie bestaat uit Rob Coolen, Jan Egberts, John van Kuijk en Laurens van der Laan.

Commissie kascontrole.

Op grond van de artikelen 12, lid 7 en 13, lid 4 van de verenigingsstatuten is er een commissie kascontrole. Deze controleert de boekhouding voorafgaande aan de algemene vergadering. Indien de boekhouding wordt goedgekeurd leidt dit tot het advies aan de leden het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het voorgaande boekjaar. Huidige leden: Aad Brinckmann, Wil Tulling en Rob Coolen.

Redactiecommissie:
Een belangrijke activiteit van de vereniging is het uitbrengen van een tweemaandelijks tijdschrift, genaamd HALLO. Dit is een acroniem voor Holland-Amerika Lijn Leden Orgaan. Dit tijdschrift wordt samengesteld door een redactie, die ervoor zorgdraagt dat de verhalen, verzoeken en nieuwtjes van de leden met regelmaat gedeeld kunnen worden met de andere leden. De redactiecommissie bestaat uit Be Vijge (hoofdredacteur), Ronald de Jong (redactielid), Martien Hoegen (beeldredacteur) en kapitein Albert Schoonderbeek (vlootcorrespondent).

Joomla templates by a4joomla