Evenementgegevens


Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt u uit om op zondag 30 april 2023 onze Algemene Vergadering 2023 bij te wonen.
De aanvang is om 11.30 uur met inloop vanaf 11.00 uur. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Bij binnenkomst zal u worden geregistreerd op vertoon van uw ledenpas of, als u geen ledenpas heeft, aan de hand van uw naam en lidnummer.
Aanmelding voor de vergadering is verplicht via info@verenigingdelijn.nl


Agenda Algemene vergadering
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen berichten
5. Uitgegane stukken
6. Vaststellen van de concept-notulen van de AV d.d. 30 april 2022 (Zie HALLO 3/2023 pagina 16)
7. Jaarverslag 2022 (Zie HALLO 3/2023 pagina 23)
8. Verslag Commissie Kascontrole
9. Begroting 2023
10. Contributie 2024
11. Verkiezing bestuursleden
12. Verkiezing leden Commissie Kascontrole
13. Rondvraag

———————————————————————————————

Overnachten a/b ss Rotterdam
Leden die willen overnachten op het ss Rotterdam op de avond voorafgaande aan de vergadering/ reünie en/of de avond erna, kunnen tegen een speciaal tarief van € 99,00 plus toeristenbelasting een 2 persoonskamer incl. ontbijt bestellen. De aanbieding is alleen geldig als kamers beschikbaar zijn.
Advies: Bij reservering vermelden: arrangement vereniging De Lijn!

Herman van der Stap (secretaris)