Lidmaatschap De Lijn

Lidmaatschap
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  Personen, die zich na 1 juli aanmelden, kunnen in aanmerking komen voor een korting op de contributie voor de rest van het jaar.

 • Afmonstering dient plaats te vinden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.
 • De contributie bedraagt € 27,50/jaar. In Nederland woonachtige leden worden verzocht de jaarlijkse contributie over te maken op bankrekening NL51INGB 0000 1750 60
 • Voor leden met een postadres in Europa (exclusief Nederland) bedraagt de contributie € 47,50/jaar
 • Voor leden met een postadres in alle overige landen € 57,50 per jaar.
 • Daarnaast is éénmalig een inschrijfgeld van € 6,50 verschuldigd.
 • Het staat u uiteraard vrij (en dit is ons zeer welkom!) om ter ondersteuning van de financiële positie van de vereniging een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Het bestuur realiseert hiermede bijzondere evenementen.
Begunstiger van De Lijn
 • U kunt zich ook aanmelden als begunstiger van De Lijn voor minimaal € 50,00 per jaar.
 • Uw naam wordt dan vermeld in de rubriek Begunstigers in ons blad HALLO en op deze website.
Sponsor van De Lijn
 • Uw bedrijf kan sponsor worden van vereniging De Lijn voor een minimaal bedrag van € 1000,00 per jaar.
 • Naamsvermelding met logo vindt plaats in de rubriek ‘Sponsors’ in ons blad HALLO en op deze website.
Toestemming

 • Met het invullen van dit formulier geeft u vereniging De Lijn toestemming om uw gegevens uitsluitend voor interne doeleinden te verwerken.
 • Dit formulier wordt verzonden naar secretaris vereniging De Lijn
 • Deze neemt contact met u op over het vervolg van de aanmelding
 • Heeft u na 3 dagen geen reactie ontvangen, stuur dan een email aan: secretaris@verenigingdelijn.nl

Aanmeldformulier